شعر امروز

“شاعرانه نیست” مجموعه غزل “وحید میر رفتار”

معرفی مجموعه غزل “شاعرانه نیست”  شاعرانه نیست” نام مجموعه غزلی است از وحید میررفتار شاعر اهل لاهیجان که توسط انتشارات مهر و دل به چاپ… ادامه نوشته »

پوریا پلیکان

. با این آرایشِ غلیظچه چیز را آشکار کرده‌ایچه چیز را پنهان؟این نقاب‌ها بی‌فایده استبرای منی که بارهاتا درونی‌ترین زخم‌های زندگی‌اتفرو رفته‌امو بازگشته‌ام(همچنان که به… ادامه نوشته »