Tag Archives: اصغر_علی_کرمی

رمان”پل دختران یعقوب” “حسن حمید” ترجمه ی “اصغر علی کرمی”

رمان “پل دختران یعقوب” نوشته “حسین حمید” که پیشتر در قالب طرحی به عنوان صد رمان برگزیده جهان عرب به بسیاری از زبانهای جهان ترجمه… ادامه نوشته »