گفتمان سه نقطه

«گیلاس آبی» و مینیمالیسم در ادبیات؛ غزل قربانپور

ساده‌گرایی یا مینیمالیسم به انگلیسی( Minimalism) یا کمینه‌گرایی یا هنر کمینه یا هنر موجز یک مکتب هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بیان و روش‌های ساده و خالی از پیچیدگی… ادامه نوشته »

تزهایی پیرامون تقلیل گرایی در زبان و اندیشه ی شعر امروز ایران؛ هومن حسین زاده

‍تزهایی پیرامونِ تقلیل گراییِ در زبان و اندیشه ی شعرِ امروز ایران   نه، اشتباه نکنیم! خطوط بالا شعر نیست. تنها عنوان یادداشت پیش رو… ادامه نوشته »