معرفی کتاب

مجموعه داستان کوتاه «۸/۸/۸۸- ساعت ۱۸- میدان طالقانی»؛ رضا هاشمی کوچک سرایی

«۸/۸/۸۸- ساعت ۱۸- میدان طالقانی» رضا هاشمی کوچک سرایی نشر بوتیمار ۸۳ صفحه ۷۵۰۰۰ ریال   صورتش در ذهن‌ام تاب می‌خورد و فکرم را به… ادامه نوشته »