مطالب ویژه

انجمن ادبی استار آباد

🌸 به نام خداوند پاکی ها و زیبایی ها 🌸 ✅ گزارش دومین جلسه دور جدید سلسله جلسات انجمن استارباد “کانون ادبی خودکار” در فرهنگسرای… ادامه نوشته »

اصفهان. دیدار و گفتگو با “مریم موحدیان” شاعر “سکوت، نام دیگر من “

 مجموعه شعر سپید “سکوت نام دیگر من” به قلم مریم موحدیان در نشر آنیما به قیمت ۱۰٫۰۰۰تومان منتشر شده است. دیدار و گفتگو و تحلیل مجموعه… ادامه نوشته »