شعر کلاسیک (شعر امروز)

امیر حسین حسین زاده

ندید صورتِ آیینه جز نگاهِ خودم  همیشه بودم از اول خودم پناه خودم دوباره یک‌ غمِ کهنه سری به قلبم زد خوش آمدی به وطن… ادامه نوشته »