شعر کلاسیک (شعر امروز)

بهروز آورزمان

تمام هستی رودی به عکس ماه گذشت تو دور بودی و هر لحظه ام تباه گذشت نمی توانستم از تو دست بردارم اگرچه زندگی ام… ادامه نوشته »