شعر سپید و نیمایی (شعر امروز)

“فاطمه صادقی” و مجموعه شعر ” سرزمین کوچکی که زیر چادر تو بود”

کتاب دوم فاطمه صادقی “سرزمین کوچکی که زیر چادر بود با  ۷۵صفحه‌و تیراژش۵۰۰ جلد  وارد بازار شد.  با هم یک شعر از این مجموعه را… ادامه نوشته »