شعر امروز

فرهاد رجبی

آژانس آژانسآژانسآژانس شیشه ایوقتی که گیشه هاحراج می شوندسلحشورآژانس نبش خیابانوقتی میرزا غلامحسین برنده می شودحج می رودحاجی می شودحاج میرزا غلامحسینآژانس مسافرتیوقتی رویاهایت را… ادامه نوشته »