دسته‌بندی نشده

یادداشتی پیرامون تاثیر نشانه شناسی و فنومنولوژی هوسرل بر ادبیات فارسی معاصر ؛ سعید تقی نیا

از زمانی که انسان ها، برای برقراری ارتباط با یکدیگر، علایم و آواهایی را بعنوان کدهای مشترک، در انتقال پیام به یکدیگر، به کار گرفتند… ادامه نوشته »