داستان

آیا یک اثر هنری، متأثر از خالق یا آفریننده خویش است؟ نقدی بر داستان جلوی قانون از کافکا

آیا یک اثر هنری، متأثر از خالق یا آفریننده خویش است؟ فرنیا صفدرپور آثار هنری، خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه پیوندی ناگسستنی و محکم… ادامه نوشته »

نقد روانکاوی داستان جلوی قانون اثری از فرانتس کافکا

انسان همیشه در تارعنکبوت افکار خودش گیر می‌افتد. این افکار را ذهن ما می‌سازد. ذهن ما شبیه عنکبوتی عمل می‌کند که مدام در حال تار… ادامه نوشته »