بایگانی نویسنده: مرتضی خانی

مجموعه شعر “ایران بانو””اشعار برگزیده زنان ایرانی “

 #ایرانبانو منتشرشد گزیده ی شعر زنان معاصر (#صدزنصدشعر)(صد شعر از صد شاعر زن )اهتمام و گرداوری:#مرضیه_فریدونی زهرا_اسماعیلی نشرخیابان شامل اشعاری از: اعظمالساداتمیرسلیمی رویا_ابراهیمی مریم_آریان شکوفه_اسفندیاری… ادامه نوشته »